Vybrat další zboží / Reklamace a vrácení peněz
Doprava ZDARMA

DOPRAVA ZDARMA NAD

5000,-Kč

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ 

Připojení k Facebooku
Přihlásit se

Reklamace a vrácení peněz

Postup reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen nahlásit závady na zboží neprodleně po zjištění.


Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u dodavatele v záruční době, jinak zaniknou, a to doručením reklamovaného zboží do místa, kde zboží zakoupil, současně s průvodním dopisem, kde uvede typ výrobku, číslo objednávky nebo číslo prodejního dokladu a popis závady. Kompletní zboží doručte (zašlete) na adresu:

ZuZu Trade s.r.o., U Humpolky 1505, 666 01 Tišnov, Česká republika

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona č. 634/1992 Sb. nejpozději však do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení do místa, kde bylo zboží zakoupeno, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak.
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a vyrozumí kupujícího písemnou formou o způsobu vyřízení reklamace (oprava nebo výměna zboží). V případě, že dojde k výměně zboží za nové, počíná běžet nová záruční doba. V případě výměny jen některé součásti, běží nová záruční doba jen na tuto součást.

 

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Uplatnění vrácení peněz za CD a DVD

Pokud byl původní obal CD nebo DVD poškozen, a to s odkazem na zákonnou úpravu spotřebitelských smluv obsaženou v občanském zákoníku, kontkrétně v ustanovení § 1837 písm. h), podle kterého, cit.: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy… h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,…“, v takovém případě kupující ztrácí veškerý nárok na vrácení peněz.

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:
•    Právo na vrácení peněz platí do 14 dnů od doručení zboží.
•    Zboží nesmí být poškozené.
•    Zboží by mělo být zabalené v původním obalu bez známek užívání.

 

V Tišnově dne 1.1.2016

ZuZu Trade s.r.o.